Magnetic Stirrer

Na trgu je mnogo tako imenovanih magnetnih mešal, ki spadajo pod laboratorijske aparate vendar se njihove cene gibljejo od prb. 80 EUR in več. Ker se mi zdijo precenjeni, sem se odločil, da naredim lastno cenejšo verzijo magnetnega mešala.

Za izdelavo mešala sem si zamislil dvojno delovanje:

  1. Celotno mešalo deluje kot elektromotor, kar pomeni da kemijsko posodo vstavimo v tuljavo, katera vrti magnetno polje, kovinska paličica v čaši pa predstavlja rotor motorja, kateri bi se vrtel z magnetnim poljem.
  2. Drug način: tik pod površju ohišja nameščen elektromotor z magnetom kateri vrti magnetno polje. V postavljeni laboratorijski posodi pa se nahaja kovinska paličica katero privlači magnetno polje ter s katerim se vrti.

Zaradi lažje izdelave sem se odločil za drugi način delovanja.

Comments are closed