Svetlobno stikalo

Vezje je preprosto svetlobno stikalo brez histereze (zato tudi ni najbolj ugodno za mehke prehode svetlobe). Izvedeno je z operacijskim ojačevalnikom LM741, ki je vezan kot komparator (književno: primerjalnik). Komparator primerja napetostne nivoje. Na priključek št. 2 je povezan delilnik napetosti s foto-uporom in uporom, katerega nivo se spreminja z osvetljenostjo foto-upora. Na priključek št. 3 je povezan delilnik napetosti izveden z upori in potenciometrom, s katerim nastavljamo drug napetostni nivo (občutljivost svetlobnega stikala). Ko je napetost na priključku 3 večja od napetosti na 2. priključku je izhod (priključek št. 6) na logičnem stanju 1. Logično stanje 1 pomeni, da je na izhodu celotna napajalna napetost. Ob spremembi napetostnih nivojev, da je napetost na priključku 3 manjša od napetosti na priključku 2 se izhodno stanje spremeni na logično 0 (0 V).

Comments are closed